.../ IXXinspires/ Over
NIEUWS
IXX-online-SHOP
is geopend!
Klik hier.
HOUD MIJ OP DE HOOGTE


IXX
Jolijn Fiddelaers
Maastricht
Nederland (NL)
Tel | 0031-6-10331978
Mail
| info@IXXcreates.com

copyright | IXX
website | Suzanne Vaessen
CONTACT
mail to IXX

OVER ...

Over IXXinspires
IXXinspires biedt lezingen en workshops die het proces 'van inspiratie tot creatie' belichten. Iedereen die in het dagelijks leven de mens wil zijn die hij/zij werkelijk is doorloopt dit proces (steeds opnieuw). Inzicht in het grotere geheel helpt om duurzame keuzes te maken en de plek in te nemen die u (en/of uw bedrijf) laat floreren. IXX' visie is gebaseerd op eeuwenoude én gloednieuwe inzichten, uit cultuur en natuur. Onze uitgangspunten zijn verwerkt in lezingen en workshops voor bedrijven/ondernemers, onderwijs en particulieren (inhoudelijk afgestemd op de betreffende doelgroep).

Onze visie
IXXinspires gelooft dat de mens, om duurzaam te kunnen creëren, op zoek mag gaan naar authentieke inspiratie; naar dat wat ons bezielt. Deze zoektocht leidt naar binnen. Het vorm-geven aan wie je werkelijk bent is een proces dat leidt naar buiten. (H)erkennen wie je bent en de bereidheid om je volledige potentie vol overgave in de wereld te zetten is een groot (en duurzaam!) geschenk voor jezelf én het grotere geheel. IXX wil inspireren om te dromen én dromen waar te maken – van inspiratie tot creatie. Wij geloven dat dit kan door individuele talenten, kennis en vaardigheden te verbinden met de wijsheid en het eenheidsbewustzijn van het hart…

"Van werkelijke INSPIRATIE tot duurzame CREATIE."

Achtergrond
Jolijn Fiddelaers richtte IXXinspires&creates op in 2010 als antwoord op de vraag: 'Hoe kan ik als vormgever, ondernemer én als mens een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving op aarde?' Haar visie is dat we alleen dan geïnspireerd en duurzaam kunnen creëren als we in contact zijn met onze diepste waarheid. In haar professionele leven als industrieel textielvormgever en docent miste zij de aandacht voor werkelijke inspiratie en bezieling vanuit het hart.
Met IXXinspires&creates wil Jolijn een omgeving creëren waarin werkelijke inspiratie vorm mag krijgen. Het logo IXX staat voor de synergie en verbinding tussen 'ik' (I) en 'de ander' (X en X) -- 'het geheel is meer dan de som der delen'.

Ons aanbod

Lezingen – Enerzijds vertellen wij in inspirerende lezingen over
IXX-projecten en hoe die tot stand zijn gekomen: Wij brengen onze visie in de praktijk, gaan uitdagingen aan, zoeken en vinden onze weg in nieuwe domeinen... Naar aanleiding hiervan vertellen wij open en eerlijk over ons eigen proces en wie weet, inspireren we u om te dromen én dromen waar te maken! Anderzijds bieden we informatieve lezingen waarin we dieper ingaan op het inspiratie/creatie-proces en u inzichten aanreiken waarmee u zelf aan de slag kunt.

Workshops – In onze workshops (en cursussen) gaan we in kleine groepen aan het werk met mensen die zelf actief hun inspiratie/creatie-proces willen onderzoeken en doorleven. De nadruk ligt altijd op het (h)erkennen van de eigen authenticiteit en het aanreiken van handvaten om ieders eigen talenten uit te drukken in het dagelijkse leven, zowel zakelijk als prive.

Cursussen – Momenteel werkt IXXinspires aan een cursusaanbod waarin wij in samenwerking met professionals uit andere disciplines de diverse aspecten van het inspiratie/creatie-proces verder uitdiepen.

"Wees alles wat je kan zijn."